Ubezpieczenie Podróży

Ubezpieczenia turystyczne są dobrowolne i mają na celu zapewnienie ochrony podczas wyjazdu dla osób udających się za granicę zarówno w celach wypoczynkowych, turystycznych jak i edukacyjnych czy biznesowych. Podstawowym celem polisy jest zapewnienie pomocy organizacyjnej (Assistance), finansowej (zwrot kosztów) oraz medycznej (ubezpieczenie kosztów leczenia) w razie wypadku za granicą.

W ramach ubezpieczeń turystycznych można także zadbać o swój bagaż lub zabezpieczyć się na wypadek jego opóźnienia.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia stanowi główny składnik dobrze dobranego pakietu ubezpieczenia turystycznego. Leczenie poza granicami naszego kraju bywa bardzo kosztowne. Przy wyborze ubezpieczenia warto zwrócić uwagę czy Ubezpieczyciel gwarantuje nam pomoc bezgotówkową (Ubezpieczyciel rozlicza się z placówkami medycznymi), czy otrzymamy zwrot kosztów po powrocie do kraju.

Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenia bagażu mogą się znacznie różnić od siebie w zależności od Ubezpieczyciela, który je oferuje. Jedne obejmują sprzęt elektroniczny i sportowy, inne jedynie koszty zapewnienia produktów pierwszej potrzeby w razie zaginięcia bagażu. Różne są także sumy i limity odpowiedzialności.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance w podróży to niezwykle ważny element ubezpieczeń turystycznych. Porównując różnorodne oferty Assistance, warto zastanowić się nad celem swojej podróży i możliwymi ryzykami. Jeżeli celem wyjazdu są wycieczki górskie lub rejsy morskie należałoby się upewnić, że w razie wypadku Assistance pokrywa koszty organizacji wyprawy ratunkowej w tym użycie helikoptera. Jeżeli celem wypoczynku jest odpoczynek w 5* hotelu, można wybrać wariant skromniejszy, lecz za to tańszy. Warto też sprawdzić, czy ubezpieczenie pokrywa koszty organizacji tłumacza, zwłaszcza jeżeli celem wyprawy jest kraj, gdzie ani służba zdrowia, ani organy ścigania mogą nie móc porozumieć się biegle po angielsku.